„МТГ-Делфин“ АД с голямата награда за качество на КРИБ


Наградата бе връчена на изпълнителния директор на МТГ–Делфин, Светлин Стоянов от министър-председателя Бойко Борисов. На церемонията в София Тех Парк присъстваха над 400 представители на бизнеса, изпълнителната и законодателната власт.
В силната конкуренция на още осем български компании МТГ-Делфин се отличи с предадените на клиентите си само за последната година осем кораба.
„Показателно за нивото на удовлетвореност на клиентите ни е, че три четвърти от доставените кораби са за партньори, с които вече сме работили. Интегрираната система за управление на качеството, както и ангажираността на персонала на всички нива, гарантират краен продукт, удовлетворяващ всички изискванията на класификационните организации и на корабособствениците,“ сподели изпълнителният директор Светлин Стоянов.