Уведомление за инвестиционно предложение
Уведомяваме Ви, че „МТГ-Делфин“ АД има следното инвестиционно предложение: Помпено напорна канализация в ПИ 27125.504.10, ПИ 27125.504.132, ПИ 27125.504.134, ПИ 27125.504.157 и ПИ 27125.504.158 и ПИ 27125.49.144 по Кадастралната карта на с. Езерово Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: Инвестиционното предложение се изразява в разширение на помпено напорна...
Уведомление
Във връзка с инвестиционното ни предложение за „Изграждане на площадкова битова канализация в имоти с идентификатори 27125.504.10, 27125.504.132, 27125.504.134, 27125.504.4 и 27125.504.149 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с настоящото Ви уведомяваме, че са настъпили следните промени в него: 1. Променена е новата част на трасето на канализацията, като...
Уведомление
С настоящото съобщение и в изпълнение на задължението си по чл. 22, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти бихме желали да се обърнем към пристанищните оператори, получили достъп до пазара на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и...
Още един проект, приключен успешно в ККЗ „МТГ-Делфин“
М/к "РОДИНА" - собственост на нашия дългогодишен клиент - "Параходство Български Морски Флод" АД - бе снабден с чисто нова система COSCO WBT.  Корпусът бе напълно бластиран по стандарт SA2, товарните трюмове бяха обработени и боядисани. Бе извършено стандартно докуване - щателен преглед на извънбордовите клапи, уплътнения на валолинията, облсужване...
м/к ORIENT ACCORD в ККЗ „МТГ-Делфин“
Поредният успешно приключил ремонт! Желаем на Корабособственика, Мениджъра и Екипажа на м/к "Orient Accord" попътен вятър и успехи!
Уведомление за инвестиционно предложение
от „МТГ-Делфин“ АД, гр.Варна, ЕИК 103193349, гр.Варна, ул.“Дръзки“ 8 052 602074, info@dolphin1.bg Уведомяваме Ви, че „МТГ-Делфин“ АД има следното инвестиционно предложение: Преустройство и промяна предназначение на магазин за нехранителни стоки №1 и кафе –бар, в жилища Блок 5 (ПИ 27125.501.453) Жилищен комплекс, общ.Белослав, с. Езерово, кв. 30, УПИ VI Характеристика...
Винаги на разположение на клиентите, спазвайки стриктно процедурите по безопасност
Продължаваме да работим на пълни обороти в съответствие с процедурите по безопасност и държавните разпоредби. ККЗ "МТГ-Делфин" през февруари, 2020г.
Another successful installation of BWTS during routine dry-docking
BWTS Erma First has been successfully installed on m/v "Pax", managed by Orion Reederei GmbH & Co. KG during class renewal survey at our shipyard. The works included also modification of stern tube sealing, with installation of Lagersmit seals, and blasting and painting of cargo holds. All works have been...
Модификацията на Dock III е успешно изпълнена!
Работата включва модификация на баластната система за удвояване на капацитета ѝ чрез изграждане на ново помпено отделение и модернизиране на старото. Дължината на подменените и новоизградени линии надхвърля 6 000 м. Нанесена е боя тип silicone A/F, изцяло е бластиран товарния отсек, жилищни и служебни помещения в надстройката са боядисани...
Газовозът SEAGAS GOVERNOR напусна ККЗ „МТГ-Делфин“ обновен и се отправя към нови задачи в открито море
Извършени работи: при пристигането си корабът бе наситен с 20 тона азот, което позволява сертификация без газ и безопасни ремонтни дейности. Бе извършен стандартен доков ремонт и преминато междинно подновяване на класа. Генераторът на инертни газове, товарна и климатична система бяха щателно прегледани и коригирани. Товарната система е ремонтирана, включително...