План за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност, рев. Март 2023 г.
До: Всички заинтересовани лица На основание чл. 22 от НАРЕДБА №9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, приложено е публикуван План за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност, като молим в срок до 13.03.2023 г. да изразите писмените си предложения или възражения...
Залагане на кила на новия патрулен кораб за българските Военноморски Сили
Днес, 17.06.2022 г., в корабостроителния завод „МТГ Делфин“ във Варна беше заложен килът на първия модулен мултифункционален патрулен кораб за българските Военноморски сили. Закладният блок, тежащ 47 тона, беше спуснат върху "монети на успеха" на традиционната за корабостроенето церемония. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов обяви името на новия кораб,...
Церемония за начало на разкрой на стоманата за проект ММПК
СТАРТ НА СТРОЕЖА НА ПЪРВИЯ ОТДВАТА НОВИ ПАТРУЛНИ КОРАБА ЗАВМС НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРНА На 3 декември 2021 в завода на „МТГ-Делфин“ АД се състоя тържествена церемония, с която се сложи началото на разкроя на стоманата за първия от двата нови многофункционални модулни патрулни кораба, предназначени за Военноморските сили на...
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение
Уведомяваме Ви, че собственикът на ПИ с идентификатор 27125.504.158, област Варна, община Белослав, с. Езерово  има следното инвестиционно предложение: Изграждане на навес и монтаж на камери за бластиране и боядисване на малки детайли. Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението Собственикът на ПИ с идентификатор 27125.504.158, област Варна, община...
Още един проект, приключен успешно в ККЗ „МТГ-Делфин“
М/к "РОДИНА" - собственост на нашия дългогодишен клиент - "Параходство Български Морски Флод" АД - бе снабден с чисто нова система COSCO WBT.  Корпусът бе напълно бластиран по стандарт SA2, товарните трюмове бяха обработени и боядисани. Бе извършено стандартно докуване - щателен преглед на извънбордовите клапи, уплътнения на валолинията, облсужване...
м/к ORIENT ACCORD в ККЗ „МТГ-Делфин“
Поредният успешно приключил ремонт! Желаем на Корабособственика, Мениджъра и Екипажа на м/к "Orient Accord" попътен вятър и успехи!
Винаги на разположение на клиентите, спазвайки стриктно процедурите по безопасност
Продължаваме да работим на пълни обороти в съответствие с процедурите по безопасност и държавните разпоредби. ККЗ "МТГ-Делфин" през февруари, 2020г.
Another successful installation of BWTS during routine dry-docking
BWTS Erma First has been successfully installed on m/v "Pax", managed by Orion Reederei GmbH & Co. KG during class renewal survey at our shipyard. The works included also modification of stern tube sealing, with installation of Lagersmit seals, and blasting and painting of cargo holds. All works have been...
Модификацията на Dock III е успешно изпълнена!
Работата включва модификация на баластната система за удвояване на капацитета ѝ чрез изграждане на ново помпено отделение и модернизиране на старото. Дължината на подменените и новоизградени линии надхвърля 6 000 м. Нанесена е боя тип silicone A/F, изцяло е бластиран товарния отсек, жилищни и служебни помещения в надстройката са боядисани...