Уведомление за инвестиционно предложение
 Уведомяваме Ви, че “МТГ-Делфин” АД има следното инвестиционно предложение: Монтажен Цех 3 1. Резюме на предложението: Инвестиционното намерение е за изграждане на нов „Монтажен цех 3“ в ПИ с идентификатор 27125.504.172 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска, на територията на  ККЗ „МТГ-Делфин“. Основните дейности, които ще се извършват...
Уведомление за инвестиционно предложение
 Уведомяваме Ви, че “МТГ-Делфин” АД има следното инвестиционно предложение: Пристройка. Монтажен и Тръбарен Цех в УПИ 10/07210 – за кораборемонтна дейност /ПИ с идентификатор 27125.504.10/ по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска 1. Резюме на предложението: Инвестиционното намерение е за удължаване на съществуващия „Монтажен и тръбарен цех“ в УПИ...
Уведомление за инвестиционно предложение
 Уведомяваме Ви, че “МТГ-Делфин” АД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на „Цех Корпусна подготовка “ 1. Резюме на предложението: Инвестиционното намерение е за изграждане на Цех за Корпусна подготовка на територията на „МТГ-Делфин“АД. Цехът предвижда да бъде изграден върху съществуваща открита корпусна площадка като същата ще бъде покрита. Основните дейности, които...
Още един проект, приключен успешно в ККЗ „МТГ-Делфин“
М/к "РОДИНА" - собственост на нашия дългогодишен клиент - "Параходство Български Морски Флод" АД - бе снабден с чисто нова система COSCO WBT.  Корпусът бе напълно бластиран по стандарт SA2, товарните трюмове бяха обработени и боядисани. Бе извършено стандартно докуване - щателен преглед на извънбордовите клапи, уплътнения на валолинията, облсужване...
м/к ORIENT ACCORD в ККЗ „МТГ-Делфин“
Поредният успешно приключил ремонт! Желаем на Корабособственика, Мениджъра и Екипажа на м/к "Orient Accord" попътен вятър и успехи!
Винаги на разположение на клиентите, спазвайки стриктно процедурите по безопасност
Продължаваме да работим на пълни обороти в съответствие с процедурите по безопасност и държавните разпоредби. ККЗ "МТГ-Делфин" през февруари, 2020г.
Another successful installation of BWTS during routine dry-docking
BWTS Erma First has been successfully installed on m/v "Pax", managed by Orion Reederei GmbH & Co. KG during class renewal survey at our shipyard. The works included also modification of stern tube sealing, with installation of Lagersmit seals, and blasting and painting of cargo holds. All works have been...
Модификацията на Dock III е успешно изпълнена!
Работата включва модификация на баластната система за удвояване на капацитета ѝ чрез изграждане на ново помпено отделение и модернизиране на старото. Дължината на подменените и новоизградени линии надхвърля 6 000 м. Нанесена е боя тип silicone A/F, изцяло е бластиран товарния отсек, жилищни и служебни помещения в надстройката са боядисани...
Газовозът SEAGAS GOVERNOR напусна ККЗ „МТГ-Делфин“ обновен и се отправя към нови задачи в открито море
Извършени работи: при пристигането си корабът бе наситен с 20 тона азот, което позволява сертификация без газ и безопасни ремонтни дейности. Бе извършен стандартен доков ремонт и преминато междинно подновяване на класа. Генераторът на инертни газове, товарна и климатична система бяха щателно прегледани и коригирани. Товарната система е ремонтирана, включително...
„МТГ-Делфин“ АД с голямата награда за качество на КРИБ
Поддържаните високи стандарти в областта на корабостроенето донесоха на МТГ-Делфин АД голямата награда в категорията "Качество" на юбилейния Пети годишен бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който се проведе на 4 юни 2019 г. Наградата бе връчена на изпълнителния директор на МТГ–Делфин, Светлин Стоянов от министър-председателя Бойко...